Cao Bằng: Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính tỉnh trong năm 2020. - PAPI

Cao Bằng: Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính tỉnh trong năm 2020.

24/06/2020

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 1487/KH-UBND tuyên truyền cách hành chính tỉnh Cao Bằng năm 2020 trên Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh Cao Bằng.

 

Mục tiêu của kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2020 và trong thời gian tiếp theo trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về CCHC. Trong đó, tập trung vào việc giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, qua đó thực hiện giao dịch hành chính đúng với các quy định về hành chính nhà nước. Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương của cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước , đơn vị sự nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chỉ số CCHC (PARINDEX), Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng.

 

Nội dung tuyên truyền về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 4459/KH-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về CCHC nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2020; tuyên truyền công tác triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh; tuyên truyền, phổ biến Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

 

Chuyên mục thực hiên là “Chuyên mục CCHC tỉnh Cao Bằng”, trên Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng. thời lượng mỗi tuần 1 chuyên mục từ 12 – 15 phút. Thời gian phát sóng vào tối thứ 6 hàng tuần, thực hiện từ tháng 7/2020.

 

 

Xem chi tiết Kế Hoạch 1487/KH-UBND

Dương Liễu 

Theo Cổng thông tin điện tử Cao Bằng

Nổi bật
Cao Bằng: Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính tỉnh trong năm 2020. - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019