Quảng Nam: Họp Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 - PAPI

Quảng Nam: Họp Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

12/06/2020

Chiều ngày 27/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quảng Bửu chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và tổng kết, đánh giá kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 của tỉnh Quảng Nam.

 

Căn cứ kết quả đánh giá của Bộ Nội vụ, năm 2019, Chỉ số Par Index tỉnh Quảng Nam đạt 80.84 điểm, xếp vị trí 35/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 9 bậc so với năm 2018. Bên cạnh đó, Chỉ số PAPI năm 2019 của tỉnh Quảng Nam cũng tăng 22 bậc so với năm 2018; xếp vị trí thứ 22/63 tỉnh, thành phố.

 

Hình ảnh tại buổi làm việc. Ảnh: Kim Phượng

 

 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ghi nhận những cố gắng, nổ lực của các đơn vị, địa phương trong năm qua; đặc biệt là các thành viên Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC của tỉnh, đồng thời là các cơ quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện, theo dõi các tiêu chí thành phần trong Chỉ số CCHC; thống nhất với kết quả đánh giá Chỉ số CCHC năm 2019 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời, giao Sở Nội vụ tổng hợp, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt Chỉ số CCHC năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức Hội nghị công bố xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2019 trên toàn tỉnh.

 

Kim Phượng

Theo Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam 

Nổi bật
Quảng Nam: Họp Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019