An Giang: Năm 2018 Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 6,92 điểm - PAPI

An Giang: Năm 2018 Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 6,92 điểm

02/04/2019

Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 02 tháng 4 năm 2019, tại Hà Nội, Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với một số đơn vị đã tổ chức công bố Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2018.

Chỉ số PAPI là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Hơn 14.300 người dân được chọn ngẫu nhiên từ 63 tỉnh/ thành phố đã được phỏng vấn trong nghiên cứu Chỉ số PAPI 2018 chia sẻ về trải nghiệm và cảm nhận qua nghiên cứu PAPI về hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. Bên cạnh 6 chỉ số nội dung như những năm trước, năm 2018, PAPI có thêm 2 chỉ số là quản trị môi trường và quản trị điện tử.

An Giang với tổng số điểm là 44,43 điểm (tăng 6,92 điểm), xếp hạng 25/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 07 bậc so với năm 2017 (năm 2017 đạt 37,51 điểm xếp hạng 18/63 tỉnh, thành phố). Trong đó, chỉ số “tham gia của người dân ở cấp cơ sở” đạt 4,56 điểm; chỉ số “công khai minh bạch” đạt 5,15 điểm; chỉ số “trách nhiệm giải trình” đạt 4,72 điểm; chỉ số “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” đạt 7,33 điểm; chỉ số “thủ tục hành chính công” đạt 7,49 điểm; chỉ số “cung ứng dịch vụ công” đạt 5,67 điểm; chỉ số “quản trị môi trường” đạt 5,67 điểm; chỉ số “quản trị điện tử” đạt 2,58 điểm. Địa phương dẫn đầu có tổng số điểm cao nhất là Bến Tre 47,06 điểm, thứ hai là Lạng Sơn  47,04 điểm, thấp nhất là Bình Định với 41,04 điểm.

Thanh Hùng

( Theo angiang.gov.vn)

Nổi bật
An Giang: Năm 2018 Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 6,92 điểm - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019