Báo cáo Đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của doanh nghiệp - PAPI

Báo cáo Đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của doanh nghiệp

17/06/2022


Báo cáo đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của doanh nghiệp là kết quả hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) trong nỗ lực tìm hiểu những trải nghiệm và cảm nhận của các doanh nghiệp về hoạt động đấu thầu mua sắm công tại các địa phương, trong đó có lĩnh vực y tế công. Báo cáo tập trung đánh giá hai vấn đề chính của hoạt động đấu thầu mua sắm công, gồm: (1) đánh giá của doanh nghiệp về quá trình thực hiện thủ tục đấu thầu mua sắm công tại địa phương và (2) đánh giá việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Báo cáo cũng đưa ra một số khuyến nghị tới các cơ quan nhà nước có liên quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đấu thầu mua sắm công nói chung, cũng như trong lĩnh vực y tế công.

 

BÀI TRÌNH BÀY 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ:

Nổi bật
Báo cáo Đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của doanh nghiệp - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019