Đánh giá việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên các nền tảng tương tác với người dân của chính quyền địa phương năm 2022 - PAPI

Đánh giá việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên các nền tảng tương tác với người dân của chính quyền địa phương năm 2022

27/06/2022

Tải báo cáo

Báo cáo nghiên cứu “Đánh giá việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên các giao diện tương tác với người dân của chính quyền địa phương” do Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam thực hiện từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Nghiên cứu đánh giá tổng quan ban đầu về thực tiễn bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo quyền riêng tư, trên các cổng TTĐT, cổng DVCTT của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ƯDTM của 50 tỉnh, thành phố.

 

 

Tài liệu tọa đàm: 

Kết quả nghiên cứu 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ:

 

Nổi bật
Đánh giá việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên các nền tảng tương tác với người dân của chính quyền địa phương năm 2022 - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019