Khảo sát Vòng 1 - 2020 - Nghiên cứu “Cảm nhận và trải nghiệm của người dân về một số biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 của các cấp chính quyền” - PAPI

Khảo sát Vòng 1 – 2020 – Nghiên cứu “Cảm nhận và trải nghiệm của người dân về một số biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 của các cấp chính quyền”

06/12/2021

 

Nghiên cứu “Cảm nhận và trải nghiệm của người dân về một số biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 của các cấp chính quyền

 

Nghiên cứu “Cảm nhận và trải nghiệm của người dân về một số biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 của các cấp chính quyền được Viện Nghiên cứu phát triển Mekong (MDRI) và UNDP Việt Nam thực hiện từ cuối tháng 8 đến tháng 12 năm 2020. Mục đích của nghiên cứu nhằm tìm hiểu quan điểm và trải nghiệm của người dân Việt Nam về những biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 từ góc độ quản trị và cung ứng dịch vụ công, từ đó gợi ý một số giải pháp chính sách và thực tiễn để các cấp chính quyền đáp ứng nhu cầu của người dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có thể tái phát hoặc đại dịch khác có thể xảy ra. Nghiên cứu sử dụng dàn mẫu của khảo sát PAPI 2019 nhằm so sánh góc nhìn và trải nghiệm của người dân ở một số tiêu chí đo lường hiệu quả quản trị trước và sau khi đại dịch xảy ra ở Việt Nam.

 

BÀI PHÁT BIỂU TẠI BUỔI CÔNG BỐ

  • Bài phát biểu của Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú của UNDP Việt Nam: xem tại đây
  • Bài phát biểu của Ông David Gottlieb, Tham tán Kinh tế và Hợp tác phát triển, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam: xem tại đây
  • Bài phát biểu của TS. Phùng Đức Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Mekong (MDRI): xem tại đây

Để nghe bản dịch các bài phát biểu trong phần khai mạc vui lòng theo dõi qua livestream

 

BÀI TRÌNH BÀY TẠI BUỔI CÔNG BỐ

 

ĐƯỜNG DẪN TỚI BUỔI CÔNG BỐ TRỰC TUYẾN: xem tại đây

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

  • Nội dung thông cáo báo chí: xem tại đây
  • Danh mục các đầu báo đưa tin về sự kiện: xem tại đây

 

Nổi bật
Khảo sát Vòng 1 - 2020 - Nghiên cứu “Cảm nhận và trải nghiệm của người dân về một số biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 của các cấp chính quyền” - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019