Thái Nguyên: Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2018 tăng 5 bậc - PAPI

Thái Nguyên: Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2018 tăng 5 bậc

02/04/2019

Ngày 2/4, Chương trình phát triển Liên hợp quốc(UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số đơn vị đã tổ chức công bố Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018. Đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự Hội nghị; cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Báo cáo Chỉ số PAPI năm 2018 tại Hội nghị 

Chỉ số PAPI là công cụ phản ánh tiếng nói của người dân về hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Chỉ số PAPI bao gồm 6 chỉ số lĩnh vực nội dung chính là: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch trong việc ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính; cung ứng dịch vụ công. Năm 2018, chương trình nghiên cứu chỉ số hiệu quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) đã điều chỉnh bổ sung 02 chỉ số nội dung mới là: Quản trị môi trường và Quản trị điện tử, các tiêu chí đánh giá mới tập trung tìm hiểu khía cạnh quản trị công có sự tham gia của người dân trong từng khâu của quá trình ra quyết định, hơn nữa nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp của đông đảo người dân và cung cấp một số dẫn cứ phục vụ đổi mới chính sách bảo vệ môi trường và phát triển Chính phủ điện tử. Khảo sát chỉ số hiệu quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2018 thực hiện với hơn 14.300 người dân được chọn ngẫu nhiên từ 63 tỉnh/thành phố đã được phỏng vấn trong nghiên cứu chỉ số PAPI về trải nghiệm và cảm nhận qua nghiên cứu PAPI về hiệu quả của bộ máy chính quyền.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tham dự Hội nghị 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Caitlin Wieses, Quyền đại diện Thường trú của Chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam cho biết: Sau hơn 10 năm, chỉ số PAPI lắng nghe tiếng nói của người dân, tìm hiểu kỳ vọng của người dân đối với cấp chính quyền, bằng cách đó tạo điều kiện để người dân tham gia quản trị đất nước. Kết quả PAPI cho thấy, yếu tố tác động lớn nhất tới mức độ hài lòng với hiệu quả quản trị và hành chính công là hiệu quả kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. Mặc dù người dân có chung quan điểm tham nhũng đã giảm đi so với 3 năm trước, song mỗi cấp chính quyền có mức độ thuyên giảm khác nhau, có tới gần 60% số người trả lời cho rằng tham nhũng ở cấp xã/phường đã thuyên giảm trong 3 năm qua..

Kết quả công bố Chỉ số hiệu Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2018 của 63 tỉnh/thành phố thì tỉnh Bến Tre và Lạng Sơn là 2 địa phương có tổng điểm cao nhất đều là 47,05 điểm; thấp nhất là tỉnh Bình Định với 41,04 điểm. Thái Nguyên đứng thứ 12/63 tỉnh/thành phố với tổng số điểm 45,66 điểm nằm trong tốp những địa phương dẫn đầu cả nước, tăng 5 bậc so với năm 2017 với các chỉ số xếp ở nhóm cao như: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch ở cấp tỉnh; trách nhiệm giải trình của người dân ở cấp tỉnh; thủ tục hành chính công; hiệu quả quản trị điện tử. Kết quả trên cho thấy sự chủ động quyết liệt trong công tác chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đối với công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Đức Cường

Highlights
Thái Nguyên: Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2018 tăng 5 bậc - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019