Thu thập nhiều dữ liệu cá nhân phục vụ số hóa, địa phương làm sao để bảo mật? - PAPI

Thu thập nhiều dữ liệu cá nhân phục vụ số hóa, địa phương làm sao để bảo mật?

28/06/2022

VOV.VN – Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, chính quyền phải thu thập nhiều dữ liệu cá nhân nhạy cảm của người dân. Làm thế nào nhận diện được rủi ro? Giảm thiểu được rủi ro nếu lỡ xảy ra?

Nổi bật
Thu thập nhiều dữ liệu cá nhân phục vụ số hóa, địa phương làm sao để bảo mật? - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019