Bắc Ninh: Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 - PAPI

Bắc Ninh: Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh giai đoạn 2020 – 2025

19/06/2020

(BNP) – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về cải thiện, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020 – 2025.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công các cấp. Ảnh T.L

 

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, hỗ trợ duy trì bền vững chỉ số PAPI nằm trong nhóm các tỉnh tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý và chính quyền các cấp, qua đó, hướng tới xây dựng nền hành chính dân chủ, công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch là tăng cường sự tham gia của người dân cấp cơ sở bằng việc thực hiện công khai các nội dung dân biết, tổ chức cho dân bàn những nội dung được bàn và quyết định theo quy chế dân chủ. Đồng thời, rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tiếp dân; thực hiện đầy đủ, đúng hạn đối với các nội dung phải giải trình với người dân theo quy định nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình với nhân dân, từ đó, củng cố sự tin tưởng, tín nhiệm của người dân.

 

Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, nhất là công khai hộ nghèo, chính sách xã hội cho người nghèo, ngân sách cấp xã và các khoản thu chi khác… Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống tham nhũng để người dân hiểu, giám sát và phản ánh những biểu hiện tham nhũng trong khu vực công. Công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hàng năm của tỉnh, huyện, xã trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Cải thiện chất lượng các dịch vụ công; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công các cấp; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, tập trung vào các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, hướng tới sự hài lòng của người dân, lấy hiệu quả phục vụ, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, qua đó, tạo môi trường thuận lợi để đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

 

Ngoài ra, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện của tỉnh. Rà soát, điều chỉnh bổ sung cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng, các quy định về bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, tăng cường các tiện ích, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; các phần mềm dịch vụ công ứng dụng trên thiết bị thông tin di động nhằm tạo sự thuận tiện trong tiếp cận và sử dụng thông tin của người dân và doanh nghiệp.

 

Xem đầy đủ Kế hoạch số  176/KH-UBND

 

T.L

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh. 

Nổi bật
Bắc Ninh: Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019