Khánh Hòa: Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 - PAPI

Khánh Hòa: Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022

26/08/2022

(ĐCSVN) – UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị trao đổi giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Khánh Hòa năm 2022. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị trao đổi giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Khánh Hòa năm 2022

 

Dự hội nghị có đồng chí Trần Thu Mai, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và hơn 200 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, lãnh đạo và công chức các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được TS Lê Mậu Nhiệm, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tiến sĩ Trần Công Chính, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng; Thạc sĩ Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách công, UNDP Việt Nam giới thiệu tổng quan về PAPI, phương thức thực hiện khảo sát Chỉ số PAPI tại địa phương; kết quả khảo sát chỉ số PAPI của tỉnh Khánh Hòa năm 2021, kiến nghị các giải pháp nâng cao chỉ số năm 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của Tiến sĩ Lê Mậu Nhiệm, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tiến sĩ Trần Công Chính, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng; Thạc sĩ Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách công, UNDP Việt Nam; đề nghị Sở Nội vụ, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu những chia sẻ và đề nghị của các chuyên gia để triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2022 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

– Một là, tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường phổ biến,  giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số PAPI; xem đây là một nguồn thông tin có cơ sở khoa học, chỉ ra những việc làm được và chưa làm được, mức độ hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của bộ máy nhà nước; những phản ánh, ý kiến góp ý, cảm nhận và mong muốn của người dân về chất lượng phục vụ của bộ máy nhà nước, nhất là cấp cơ sở; qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tinh thần và thái độ trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

– Hai là, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tuyệt đối không để cán bộ, công chức biến quyền lực Nhà nước giao cho thành quyền lực riêng của tổ chức, cá nhân mình. Xác định việc duy trì và nâng cao Chỉ số PAPI là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; tập trung chỉ đạo làm tốt các quy định về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền để người dân hiểu, tin tưởng, ủng hộ và làm theo, nhằm đưa các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống.

– Ba là, bằng nhiều hình thức phù hợp, tiếp tục thực hiện tốt việc công khai danh sách hộ nghèo; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khung giá đền bù, thu hồi đất; việc thu, chi ngân sách cấp xã… để người dân hiểu, đồng thuận và giám sát việc thực hiện. Tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ công, nhất là các lĩnh vực: Y tế, giáo dục tiểu học công lập, đất đai, xây dựng, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường… Tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân rộng các mô hình “tự quản, tự phòng” trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa bàn dân cư.

– Bốn là, tập trung rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền hoặc theo thẩm quyền của cấp mình cắt giảm các thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; kịp thời công bố, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

– Năm là, khắc phục những nội dung hạn chế đã được chỉ ra qua kết quả khảo sát Chỉ số PAPI tại cơ sở; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho người dân và tổ chức, nhất là các chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn thủ tục, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân và tổ chức; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giám sát, tham gia góp ý xây dựng chính quyền gắn với đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuệ An – Báo điện tử Đảng Cộng Sản

Highlights
Khánh Hòa: Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019