Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công - PAPI

Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công

12/04/2023

VTV.vn – Khoảng cách trong hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2022 giữa nhóm điểm cao nhất và điểm thấp nhất đã thu hẹp nhưng hiệu quả quản trị không tăng so với năm 2021.

Kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19 nhưng tác động của đại dịch vẫn chưa qua đi, cùng với đó là mối quan ngại ngày càng tăng về hiệu quả phòng chống tham nhũng ở cấp địa phương. Các vấn đề này đã được đề cập trong báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2022 được công bố sáng 12/4.

Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công - Ảnh 1.

Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2022 được công bố ngày 12/4 – Ảnh: VGP/HT

Thu nhập, tăng trưởng kinh tế và việc làm là các vấn đề được người dân coi trọng nhất thời kỳ hậu COVID-19. Trên 66% số người được hỏi đánh giá nền kinh tế tốt lên.

Báo cáo ghi nhận sự cải thiện về công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, giúp cảnh báo sớm nguy cơ tiêu cực, tham nhũng. Nhưng hiệu quả kiểm soát tham nhũng của chính quyền địa phương lần đầu tiên đã sụt giảm kể từ năm 2016.

Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công - Ảnh 3.

 

Nếu so sánh từ năm 2019, thời điểm trước COVID-19 đến nay, 4/8 chỉ số thành phần PAPI tăng như sự tham gia của người dân cấp cơ sở; công khai minh bạch trong việc ra quyết định, thủ tục hành chính công và quản trị điện tử.

Báo cáo năm nay đã chỉ ra khoảng cách trong hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2022 giữa nhóm điểm cao nhất và điểm thấp nhất đã thu hẹp nhưng hiệu quả quản trị lại không tăng so với năm 2021.

Nổi bật
Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019