Nghiên cứu "Vai trò, hoạt động và đóng góp của nữ đại biểu dân cử Việt Nam giai đoạn 2016-2021" - PAPI

Nghiên cứu “Vai trò, hoạt động và đóng góp của nữ đại biểu dân cử Việt Nam giai đoạn 2016-2021”

04/02/2021

TẢI BÁO CÁO

Trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu PAPI, nghiên cứu “Vai trò, hoạt động và đóng góp của nữ đại biểu dân cử Việt Nam giai đoạn 2016-2021 được Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan cùng phối hợp nghiên cứu, với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam và UNDP. Bằng phương pháp nghiên cứu thực chứng sử dụng phân tích định lượng và định tính, nghiên cứu kỳ vọng đạt được hai mục đích: (1) Đánh giá vai trò, hoạt động và đóng góp của nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; (2) Đưa ra một số đề xuất chính sách và thực tiễn hướng tới bình đẳng giới trong các cơ quan dân cử ở Việt Nam giai đoạn 2021-2026 và hướng tới 2030.

 

BÀI TRÌNH BÀY TẠI BUỔI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

 

XEM LẠI BÀI TRÌNH BÀY VÀ CÁC PHIÊN THẢO LUẬN TRONG BUỔI CÔNG BỐ: tại đây

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ:

  • Thông cáo báo chí chương trình ngày 19/05/2021: xem tại đây
  • Danh mục đầu báo đưa tin về sự kiện ngày 19/05/2021: xem tại đây
  • Thông cáo báo chí chương trình ngày 05/02/2021: xem tại đây
  • Danh mục các đầu báo đưa tin về sự kiện ngày 05/02/2021: xem tại đây

Highlights
Nghiên cứu "Vai trò, hoạt động và đóng góp của nữ đại biểu dân cử Việt Nam giai đoạn 2016-2021" - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019