PAPI 2022: Chưa đến 20% người dân biết kế hoạch sử dụng đất - PAPI

PAPI 2022: Chưa đến 20% người dân biết kế hoạch sử dụng đất

13/04/2023

Thực hiện: Ngọc Dũng – Truyền hình Quốc Hội Việt Nam

Highlights
PAPI 2022: Chưa đến 20% người dân biết kế hoạch sử dụng đất - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019