Rà soát việc công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh trên môi trường điện tử năm 2023 - PAPI

Rà soát việc công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh trên môi trường điện tử năm 2023

11/03/2024

Tải báo cáo

 

Sáng kiến “Nghiên cứu thực chứng hướng tới thúc đẩy việc tiếp cận thông tin đất đai của người dân” do CEPEW, RTA và UNDP tại Việt Nam thực hiện từ tháng 7/2021 trong bối cảnh tranh chấp đất đai vẫn tiếp tục là một vấn đề nóng tại Việt Nam. Tiếp nối kết quả đánh giá vòng mộtvòng hai, nghiên cứu vòng 3 được thực hiện trong bối cảnh dự thảo Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi vẫn đang được thảo luận, chỉnh sửa và Luật Thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. Bên cạnh đó, đánh giá vòng ba tiếp tục hướng tới việc hỗ trợ các tỉnh, thành phố trên cả nước tăng cường khả năng tiếp cận thông tin đất đai của công dân trên môi trường điện tử trong bối cảnh chuyển đổi số, từ đó, góp phần giảm thiểu xung đột và cải thiện quản trị đất đai.

 

Tài liệu tọa đàm:

Tải bài trình bày

Tải tóm tắt nghiên cứu

Tải thông cáo báo chí

Highlights
Rà soát việc công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh trên môi trường điện tử năm 2023 - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019