Quản trị điện tử

 

Báo cáo tư vấn triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến ở tỉnh Điện Biên

Báo cáo tư vấn triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến ở tỉnh Ninh Thuận

Báo cáo tư vấn triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến ở tỉnh Bình Phước  

Báo cáo Đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của 63 cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh lần thứ nhất, năm 2023

Kinh nghiệm sử dụng dữ liệu nhằm tăng cường hiệu quả quản trị nhà nước và một số khuyến nghị thúc đẩy quản trị tiên lượng

Bìa báo cáo tư vấn triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến ở tỉnh Quảng Trị Báo cáo tư vấn triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến ở tỉnh Quảng Trị 

Báo cáo tư vấn triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến ở tỉnh Hoà Bình

Bia bao cao tu van trien khai dich vu hanh chinh cong trực tuyển o tinh soc trang

Báo cáo tư vấn triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến ở tỉnh Sóc Trăng

Đánh giá việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên các nền tảng tương tác với người dân của chính quyền địa phương

Người dân đánh giá dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ hành chính công năm 2021

Hội thảo "Tư vấn chính sách phát triển dịch vụ công trực tuyến ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tiến trình xây dựng chính quyền số"

Báo cáo tư vấn triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến ở tỉnh Hà Giang

Báo cáo tư vấn triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến ở tỉnh Gia Lai

Báo cáo tư vấn triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến ở tỉnh Trà Vinh

Chia sẻ một số phát hiện từ nghiên cứu Chỉ số PAPI về dịch vụ công trực tuyến  

Khảo sát "Năng lực trong Môi trường số của Lãnh đạo địa phương" 

 

Sáng kiến cộng đồng trong phát triển xã hội số ở Việt Nam