Báo cáo Đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của 63 cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh lần thứ nhất, năm 2023 - PAPI

Báo cáo Đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của 63 cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh lần thứ nhất, năm 2023

10/07/2023

Tai bao cao tai day

Báo cáo nghiên cứu chính sách này là sản phẩm thứ hai nằm trong chuỗi hoạt động thảo luận chính sách về quản trị điện tử trong khu vực công do Viện nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam thực hiện. Báo cáo nhằm tìm hiểu mức độ thân thiện của 63 cổng Dịch vụ công cấp tỉnh từ góc độ trải nghiệm của người dùng; từ đó đề xuất các giải pháp giúp hệ thống này dễ sử dụng hơn; thông minh và tiện dụng hơn.

 

Tải tài liệu tọa đàm:

Bài trình bày 1: Đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của 63 cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh

Bài trình bày 2: Bộ chỉ số đánh giá trải nghiệm người dùng trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh

Bài trình bày 3: Demo cấp giấy lý lịch tư pháp

Thông cáo báo chí

Highlights
Báo cáo Đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của 63 cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh lần thứ nhất, năm 2023 - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019