Tôi có thể tham khảo phương pháp luận của PAPI ở đâu?

Mời bạn đọc tham khảo phương pháp luận thực hiện nghiên cứu PAPI thường niên tại đây

Ngoài ra, năm 2010, PAPI đã chọn 32 tỉnh, thành phố để khảo sát. Phương pháp đã được thực hiện như thế nào?

  • PAPI 2010 triển khai khảo sát trên gần một nửa số tỉnh/thành phố trong cả nước. Dựa trên phương pháp “cặp đôi theo điểm xác suất” dự án đã phân chia tất cả các tỉnh/thành phố trong cả nước thành hai nhóm, trong đó mỗi tỉnh/TP trong “nhóm khảo sát” sẽ được “cặp đôi” với một tỉnh/thành phố trong “nhóm kiểm chứng”, hai tỉnh/TP “cặp đôi” này có các yếu tố tương tự trong khía cạnh ảnh hưởng tiềm tàng đến quản trị và hành chính công, như: phát triển kinh tế, dân số, mức đô thị hóa, cơ cấu kinh tế, v.v. Thông tin chi tiết tham khảo Phương pháp luận của PAPI.
  • Bằng phương pháp so sánh bộ chỉ số PAPI theo từng cặng tỉnh/thành phố, PAPI 2010 đã tạo ra cơ hội hiếm có nhằm cung cấp một công cụ hỗ trợ quá trình xây dựng chính sách, không những đối với các tỉnh/thành phố được lựa chọn khảo sát (nhóm khảo sát) mà các tỉnh/thành phố còn lại (nhóm kiểm chứng) cũng có thể sử dụng tham khảo.